Beslissen

Beslis wat je gaat doen.

Het plan ligt klaar. Je hebt alles beschreven wat nodig is om te doen, om zo te komen tot realisatie van jouw wens. Nu moet je besluiten welke delen je als eerste op gaat pakken, waar je geld in gaat steken, wie je er bij betrekt, etc. Je eerste deelplan wordt gemaakt om te gebruiken in je volgende stap: Handelen.

Als voorbereiding op die volgende stap organiseren we een kick-off. In deze kick-off wordt iedereen uitgenodigd die betrokken gaat worden bij die volgende stap. Aan hen wordt een presentatie gegeven van de activiteiten die gaan plaatsvinden en gaan we op een feestelijke manier starten met de realisatie van je plan.